ประชาสัมพันธ์

ประชุมประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี


นายเงิน จันตะปะตุ นายกอบต.แม่ยม เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา  ... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »

ประกวดราคา

แจ้งผลสอบราคาจ้างเหมาตัดถนนลูกรัง


ตามที่อบต.แม่ยม ได้ดำเนินการพิจารณาผลสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างตัดถนนลูกรัง จากคันคลองชลประทานซอย 16-นานายแพร สุขสีทอง หมู่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.6 เมตร หรือลงดินถมและลูกรัง ไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. ตามที่อบต.กำหนด ราคากลาง 119,900 บาท (หนึ่งแ... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »

กิจกรรม

อ่านต่อทั้งหมด »